70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Wędrownicy - Włóczęga Północy

Zastęp wędrowniczy - Włóczęga Północy 

"Sięgaj gdzie wzrok nie sięga"

Zastępowy: dh HO Tadeusz Lech

Skład zastępu:

dh HR Anna Bach

dh Sławomir Milewski

dh Jan Szulc

dh Dawid Gruba

dh Robert Masch

dh Marcin Tochmański

dh Kajetan Zając

dh Natalia Grubba

dh Kordian Bober

dh Patrycja Socha

dh HO Ryszard Gruba