70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Czarna Flota

 

Zastęp Czarna Flota powstał w październiku 2010.

Zastępowy: dh Marcin Tochmański

Podzastępowy:dh Szymon Gruba

Kronikarz: dh Bartosz Dopke

Fotograf: dh Marcin Motycki

Członkowie:

1. dh Bartosz Dopke

2. dh Marcin Motycki

3. dh Dariusz Dampc

4. dh Dawid Bulmann