70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Przyrzeczenie Harcerskie ks. Tomka

Wczoraj mieliśmy wyjątkowe święto, ponieważ oprócz uroczystości związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który jest naszym szczególnym dniem w szczepie "Żołnierzy Niezłomnych", to przyjęliśmy Przyrzeczenie Harcerskie ks. Tomka, który wstąpił w szeregi 70LWDH i będzie nam towarzyszył jako duszpasterz i może późniejszy kapelan hufca. Przyrzeczenie Harcerskie zostało złożone w obecności Pana Wójta Jarosława Wejer, phm. Zygfryda Potrykusa - przedstawiciela władz hufca Wejherowo oraz drużynowego pwd. Sławomira Milewskiego. Obecni na uroczystości parafianie i harcerze przyjęli to z ogromną radością. Dla nas - całej harcerskiej rodziny jest to ogromne wyróżnienie.

 

dh Mariusz