70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Luzinie

„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy…”. Słowa Zbigniewa Herberta o Żołnierzach Wyklętych zbyt długo były prawdziwe. Niestety nawet w Polsce po 1989 roku zbyt długo milczano o losie niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. Nowe święto państwowe ustanowione z inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przywraca do panteonu bohaterów narodowych tych, którzy stanęli do walki przeciwko sowieckiej okupacji. Tych, którzy pozostaną w naszej pamięci jako obrońcy polskiej niepodległości…

W tym roku obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (01.03.2015r) w Luzinie zbiegły się z wizytacją duszpasterską ks. abp Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia. Harcerze z 70 Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej oraz 6 Lińskiej Drużyny Starszoharcerskiej wspólnie brali udział w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. Msza św. sprawowana była o g.10.30 w Kościele p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie. W czasie tej Mszy św. wystawiliśmy sztandar Hufca Wejherowo, którego chorążym był dh pwd. Krzysztof Miotk.

Podczas przywitania arcybiskupa różne grupy działające w naszej parafii czytały sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie z naszej harcerskiej działalności odczytała arcybiskupowi naprawdę przepięknie dh Ewelina Socha, która w asyście dh Weroniki Kielińskiej oraz dh pwd. Sławomira Milewskiego reprezentowała szczep ZHP Luzino. Wezwanie w trakcie Modlitwy Powszechnej odnoszące się do pamięci o Żołnierzach Wyklętych przeczytał dh pwd. Tadeusz Lech, zrobiło to na nas szczególne wrażenie. Harcerze w składzie dh Marcin Pranczke, dh Kacper Wójtowicz oraz dh Marcin Kryża wraz dh pwd. Krzysztofem Bober ofiarowali w procesji z darami płaskorzeźbę wilka – symbol Żołnierzy Wyklętych. Dh Szymon Gruba wraz z dh Sławkiem Milewskim wydawali komendy dla szczepu, a na koniec „Modlitwę Harcerską” wraz z wyprowadzeniem sztandaru i harcerzy szczepu poprowadził dh Tadeusz Lech. Równolegle w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie na Mszy św. o godz.10.00 nasi harcerze dh Magda Baranowska i dh Kacper Gruba trzymali wartę przy tablicy poświęconej pamięci „Żołnierzom Wyklętym”.

 

Były to wspaniale przeżyte uroczystości w duchu historii, religii i patriotyzmu. Szczególnie pamiętne było świadectwo ks. abp dotyczące INKI, której „prawdopodobne” szczątki odnaleziono na cmentarzu w Gdańsku we wrześniu 2014r. Już wtedy eksperci wiedzieli, że to może być INKA, ale dopiero potwierdzenie badań genetycznych stwierdziło to ostatecznie i wczoraj zostało to dopiero oficjalnie ogłoszone - w Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

Dziękuję Wszystkim Harcerzom i Instruktorom, którzy znaleźli czas w ten niedzielny poranek i we wspólnocie oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym”. Szczególnie dziękuję harcerkom z Linii, które mimo odległości przyjechały do Luzina na tę uroczystość. Podziękowanie składam także naszym instruktorom: dh pwd. Krzysiowi Bober –za przygotowanie programu tej uroczystości, dh pwd. Tadeuszowi Lech, dh pwd. Sławkowi Milewskiemu, dh pwd. Bogdanowi Meyer, dh pwd. Krzysiowi Miotk, dzięki którym w czasie tych uroczystości czuliśmy się jak w rodzinie.

 

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!!!

dh phm. Mariusz Kryża

Komendant Szczepu ZHP im. Żołnierzy Niezłomnych w Luzinie