70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Rozpoczęcie roku harcerskiego w Szczepie ZHP Luzino

W środę 03.09.2014r punktualnie o godz. 17.00 odbył się apel rozpoczynający rok harcerski w Szczepie ZHP Luzino. Uroczyście wciągnęliśmy banderę na maszt, co oznacza, że harcerze "ruszają" do pracy.

Drużynowy 70LWDH dh Sławek Milewski przeczytał rozkaz w którym przedstawił nowy podział w drużynie oraz powołał nową przyboczną - dh Agatę Białk. Mamy również nowy podział drużyn w Szczepie Luzino - powstały nowe jednostki: próbna drużyna w Kębłowie, której drużynową została dh Kornelia Paczoska oraz próbna gromada w Kębłowie, której drużynową została dh Jagoda Klass.

Gratuluję nowym drużynowym podjętej decyzji oraz trzymam kciuki za nowe jednostki.

Jako komendant szczepu dołożę starań, abyście nie pozostali sami z tą niełatwą misją. Po apelu odbyło się spotkanie drużyn i zastępów, gdzie wyznaczono terminy zbiórek oraz spotkanie kadry drużyn szczepu, na którym omówiono najważniejsze założenia na bieżący rok harcerski. W miłej i radosnej atmosferze spędziliśmy fajne chwile, podczas których dh Rysiu przypominał o płatności składek. Zatem zaczęło się i niech tak pozostanie. Z mocą wejdźmy w ten wspaniały czas harcerskiej przygody!!!


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
phm. Mariusz Kryża
Komendant Szczepu ZHP Luzino