70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

NEWSLETTER 5/2014

Newsletter

 

1. W środę 17.09. o godz. 18.00 start patroli harcerskich i starszoharcerskich takich jak dobraliście się na spartakiadę spod harcówki. Każdy patrolowy dostanie zadania na odprawie o godz. 17.45 - w harcówce. Po biegu odbędzie się apel - przy "kamieniu-obelisku" upamiętniającym Zbrodnię Katyńską. Przypominam, że 17 września jest dniem napaści ZSRR na Polskę w 1939r.

Na bieg harcerski bierzemy dobry humor, gitarę, śpiewnik i całą naszą harcerską wiedzę - szczególnie tę na spartakiadę.

 

2. Plan zbiórek na najbliższy czas:

- HARCERZE -zastęp dziewcząt zastępowa dh Ola Chomicz, opiekun dh Małgosia Woźniak-czwartek g.18.00

- HARCERZE- zastęp chłopców zastępowy dh Marcin Kryża - środa g.18.00

- HARCERZE STARSI - zastęp chłopców zastępowy dh Marcin Pranczke - środa o g.19.30.

-HARCERZE STARSI - zastęp dziewczęcy zastępowa Agata Białk- czwartek g.19.00.

Plan może ulec zmianie z uwagi na zmienność planu szkolnego.

 

3. Zastępowi przygotują do przyszłego tygodnia swoje profile z historią harcerską (piszemy o dacie przyrzeczenia harcerskiego, ukończonych kursach o szkole do jakiej się uczęszcza itp.).

 

4. Wyjazd na spartakiadę omówiony będzie na spotkaniu w środę-po biegu harcerskim. W dziale do pobrania ->Regulamin tegorocznej spartakiady

 

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!

dh phm. Mariusz Kryża

Komendant Szczepu ZHP Luzino