70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Znaczek Zucha

Znaczek zucha

SŁOŃCE - radość i pogoda ducha

PROMIENIE SŁONECZNE - to gotowość służenia i niesienia pomocy innym, świecenie przykładem i oddziaływanie na nich

NIEBO - pogoda ducha

ORZEŁ - odwaga, męstwo i dzielność, jakimi powinien wykazywać się zuch
 
NAPIS "ZUCH" - określa przynależność do ZHP
 
Źródło: www.zhp.pl