70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Kadra 70LWDH

Drużynowy:

pwd Sławomir Milewski

 

Mam 19 lat, a harcerzem jestem od początku gimnazjum, to znaczy od października 2008 roku, kiedy to dh Mariusz zdecydował się stworzyć 70 LWDH i powołać mnie na przybocznego. Od tego czasu prowadziłem różne zastępy oraz piony, zdobywając kolejno stopnie harcerskie (teraz mam otwartą próbę na ostatni z nich). Zawsze czynnie uczestniczyłem w życiu hufca i drużyny, przez co 1 września 2013 roku otrzymałem z rąk druha Komendanta Szczepu granatowy sznur, czyli zostałem drużynowym. Na harcerskim szlaku ukończyłem też wiele kursów, zarówno harcerskich - poczynając od kursu zastępowych a kończąc na przewodnikowskim - jak i specjalnościowych, czyli wodnych. Posiadam:

- patent żeglarza jachtowego,

- młodszego sternika motorowodnego

- płetwonurka OWD PADI.

- Zostałem też Ratownikiem ZHP po ukończeniu Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy.

 

 

 

 

 

Przyboczni:

- dh Agata Białk

Nazywam się Agata, w harcerstwie jestem od 2011r. Początkowo dołączyłam do zastępu „Cichociemni”, w którym później zostałam podzastępową. Miałam okazję prowadzić także zastęp harcerek młodszych – „Cztery Żywioły”. Obecnie obejmuję funkcję przybocznej oraz jestem zastępową harcerek starszych w 70LWDH. Przez te lata udało mi się ukończyć kursy:

- na patent żeglarza jachtowego,

- sternika motorowodnego,

- kurs zastępowych,

- kurs drużynowych,

- kurs przewodnikowski 

- Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy - Ratownik ZHP,

spędzić mnóstwo czasu z przyjaciółmi na obozach i biwakach, nabyć wiele cennych umiejętności oraz zdobyć pagon wędrowniczy. Czynnie działam w Harcerskim Klubie Ratowniczym „Luzino”, który pozwala mi na rozwijanie swoich zainteresowań. Oprócz tego interesuję się muzyką i jak na wodniaka przystało – żeglarstwem i wszystkim co z wodą związane. Jestem uczennicą klasy pierwszej - prawniczej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Gdyni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dh Krzysztof Miotk HO

 

Zastępowi:

 

- dh Małgorzata Woźniak

Mam na imię Gosia i w harcerstwie jestem od 8 lat. Najpierw byłam zuchenką, a później harcerką w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, a w 2010 roku, kiedy rozpoczęłam naukę w gimnazjum przeniosłam się do 70 LWDH.
Początkowo byłam podzastępową w zastępie Orły, jednak szybko powstał zastęp Róża Wiatrów, którego zastępową jestem nadal. Czynnie uczestniczę też w życiu Harcerskiego Klubu Ratowniczego Luzino. Przez 4 lata pobytu w drużynie zdążyłam poznać wiele niesamowitych ludzi, ale także skończyć kilka wartościowych kursów. Należą do nich:

- Kurs Przewodnikowski

- Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy - Ratownik ZHP.

Oprócz tego zdobyłam także uprawnienia:

- żeglarza jachtowego

- sternika motorowodnego.
Interesuję się ratownictwem i teatrem - to w tym kierunku najbardziej się realizuję i chciałabym się tym zając w przyszłości. Uczę się w klasie (jeszcze) biologiczno-chemicznej Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumii.