70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Informacje o Nas

70 LWDH - 70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska  

Drużyna zbudowana jest w następującej hierarchi:
1) drużynowy dh pwd. Mariusz Kryża
2) przyboczny dh Sławomir Milewski, dh Ania Bach 
3) Zastępy :
- Zuchy 7-10 lat
- Harcerze 10-13 lat
- Harcerze starsi 13-16 lat
- Wędrownicy 16-24 lat

Należymy do chorągwi Gdańskiej i Hufca Wejherowo.
Dnia 11.04.09r odbyło się przyrzeczenie harcerskie gdzie 15-stu harcerzy otrzymało krzyż harcerski, stając się prawdziwymi harcerzami (zdjęcie zamieszczone poniżej).

Przyrzeczenie harcerskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzimy systematyczne zbiórki i pracę w czterech następujących pionach:

 • Pion Zuchowy- powadzący przez:

dh Annę Bach

 • Pion Harcerski- powadzący przez:

 dh Sławka Milewskiego

 • Pion Starszo-Harcerski - powadzony przez:

 dh Natalię Grubba, dh Patryka Joskowskiego, dh Martynę Lange,

 • Pion Wędrowniczy- prowadzony przez:      

 dh Jana Szulc

Organem podejmującym najważniejsze decyzje jest rada drużyny:

 • Mariusz Kryża
 • Jacek Stefaniszyn
 • Tadeusz Lech
 • Patryk Joskowski
 • Jan Szulc
 • Klaudia Gadomska 
 • Szymon Gruba
 • Krzysztof Miotk
 • Ania Bach
 • Natalia Grubba
 • Dawid Gruba
 • Sławek Milewski 
 • Ola Chrabkowska