Dziękujemy za pomoc!

Przewodniczący oraz członkowie Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Luzino” pragną podziękować aptece „Uroda” z Luzina za okazane wsparcie dla naszej jednostki. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność oraz uznanie, gdyż dzięki państwa pomocy, możemy realizować zadania z zakresu prowadzenia szkoleń i warsztatów z pierwszej pomocy oraz brać udział w zabezpieczaniu medycznym imprez masowych.

Dh Marcin Tochmański