70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Wydarzenia

Ratownicy z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Luzino” w zakładzie karnym

Ratownicy z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Luzino” działającego przy hufcu ZHP Wejherowo, poprowadzili dla osadzonych w wejherowskim zakładzie karnym, cykl zajęć dotyczący pierwszej pomocy. Przez pierwsze trzy wtorki marca, w godzinach 16-17, więźniowie mieli możliwość uczestniczyć w jednogodzinnych spotkaniach, na których poznali zasady prawidłowego oraz bezpiecznego postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.

Zajęcia przygotowane dla grupy dwunastu osadzonych były podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną, podczas której każdy mógł przećwiczyć wcześniej omówione czynności. Oprócz klasycznego nauczania pierwszej pomocy, czyli tego co harcerscy ratownicy z HKRu „Luzino” robią od około roku, położony został również duży nacisk, aby uwrażliwić osadzonych na krzywdę drugiego człowieka, a tym samym Druhowie z wejherowskiego hufca, czynnie włączyli się w proces resocjalizacji.

Czytaj więcej: Ratownicy z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Luzino”  w zakładzie karnym

Dziękujemy za pomoc!

Przewodniczący oraz członkowie Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Luzino” pragną podziękować aptece „Uroda” z Luzina za okazane wsparcie dla naszej jednostki. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność oraz uznanie, gdyż dzięki państwa pomocy, możemy realizować zadania z zakresu prowadzenia szkoleń i warsztatów z pierwszej pomocy oraz brać udział w zabezpieczaniu medycznym imprez masowych.

Dh Marcin Tochmański